Inhoud

Typ10 online is onderverdeeld in verschillende tabs:

  • Profiel
  • Verhaaltjes
  • Oefeningen
  • Tempo
  • Hoofdletters
  • Eigen teksten
  • Snelheid
  • Trofeeënkast
  • Handleiding
  • Beheer

Profiel:

Dit is de startpagina met het overzicht van de behaalde bekers en diamanten. Hier kunnen ook huistaken en berichten met de leerling(en) uitgewisseld worden.

Verhaaltjes:

De opdrachten zijn opgebouwd zoals stap 3 uit het werkboek van Typ10.

Oefeningen:

Dit is stap 4 van Typ10; de kinderen worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijke beloning te behalen. Na elke oefening kan men de remediëring maken (en afprinten).

Tempo:

De kinderen kunnen hier hun aantal aanslagen per minuut verhogen door gebruik te maken van ritme of muziek.

Hoofdletters:

Onder deze tab komen alle combinaties met de Shift-toets, cijferrij, cijferrij met Shift en het numeriek klavier aan bod.

Eigen tekst:

Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust teksten invoeren en over typen. Eveneens kan de leerkracht eigen teksten invoeren via het beheer zodat de leerlingen specifieke opdrachten kunnen maken.

Snelheid:

Uiteraard mag er ook af en toe gespeeld worden met typspelletjes.

Trofeeënkast:

Hier ziet de leerling zijn/haar behaalde bekers en diamanten over heel Typ10 online. Dit is af te printen tot een Typ10 online diploma.

Handleiding:

Heeft men vragen bij een bepaalde oefening kan men altijd beroep doen op de handleiding.

Beheer:

Is alleen toegankelijk voor de lesgever. Hierin kan men eigen teksten ingeven en het volledige profielbeheer doen. Men kan groepen (klassen) maken, opties aanpassen per groep of per leerling, foutenanalyses maken, het leerproces opvolgen, meetbare cijfers afprinten.

Login TTO

typ10 online logo

typ10 typen
typ10 typen


C&Explore